We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Llu Cadlanciau’r Fyddin

Mae gan 160 (Cymru) Brigâd o dan orchymyn, dri Sir Llu Cadetiaid y Fyddin (ACF) a saith mintai Llu Cadetiaid Cyfun (CCF) yn cynnwys oddeutu 3,000 a mwy o bobl ifanc ac oedolion.
Cefnogir aelodau'n uniongyrchol gan Bencadlys y Frigâd a leolir yn Aberhonddu, gyda'r Lluoedd Wrth Gefn a Chymdeithas Cadetiaid Cymru a leolir ym Marics Maendy yng Nghaerdydd.

Mae 160ain Brigâd Milwyr Traed a Phencadlys Cymru'n helpu i redeg Cymdeithas Cadetiaid Cymru mewn chwech ysgol ledled Cymru, gyda Didoliadau 125 Llu Cadetiaid y Fyddin. Mae gan y Frigâd dîm penodedig o filwyr wedi'i neilltuo i weithgareddau cadetiaid a mae ein holl unedau Rheolaidd a Byddin Wrth Gefn yn gweithredu fel noddwyr ar gyfer cadetiaid lleol.

Mae cadetiaid yn ymgymryd â hyfforddiant ar ddull milwrol trwy faes llafur Tystysgrif Medruswydd y Fyddin (APC) sy'n cynnwys hyfforddiant mewn tactegau, saethu, drilio a darllen mapiau. Hefyd mae cyfleoedd yn bodoli i gymryd rhan mewn hyfforddiant anturus a chymorth cyntaf yn ogystal ag ymgysylltu â'r gymuned. Tra'n ymgymryd â'r gweithgareddau hyn gall cadetiaid gofrestru â'r Cyngor Addysg Busnes a Thechnoleg (BTEC), gynllun cymhwyso galwedigaethol cydnabyddedig sy'n cynnig Diploma mewn Gwasanaethau Cyhoeddus.

Y Llu Cadetiaid Cyfun (CCF)

Sefydlir minteioedd CCF mewn ysgolion y Wladwriaeth ac ysgolion Annibynnol. Maent i gyd yn rhedeg rhaglenni hyfforddiant wythnosolâ llawer o gyfleoedd ar gyfer hyfforddiant antur, ymweliadau â gwledydd tramor a chyfleoedd i weld y Lluoedd Arfog yn mynd ati yn eu materion dyddiol.

Er bod eu hyfforddiant wedi'i seilio ar Wasanaeth maent yn perthyn i'rr ysgol a'r Prifathro yw'r Prif Swyddog. Yn y mwyafrif o achosion bydd y Prifathro'n dirprwyo'r cyfrifoldeb am redeg y fintai o ddydd i ddydd i Gadlywydd Mintai, fel arfer bydd hwn yn aelod o'r staff addysgu.

Llu Cadetiaid y Fyddin (ACF)

Mae'r ACF yn sefydliad ieuenctid gwirfoddol cenedlaethol a leolir o fewn y gymuned sydd â hanes hir a balch o baratoi pobl ifanc o bob cefndir ar gyfer bywyd trwy ddarparu profiad heriol, yn llawn hwyl. Mae'r sefydliad yn hyrwyddo hunan-barch a pharch at bobl eraill fel ei gilydd, mae'n datblygu cadetiaid yn gorfforol a meddyliol â phwyslais yn cael ei roi ar waith tîm a chyfeillgarwch.

Hyfforddwyr sy'n Oedolion

Yn ogystal â chadetiaid newydd, mae angen oedolion â'r un ysbryd o antur i ddarparu'r hyfforddwyr sydd eu hangen i redeg y sefydliad ar Lu Cadetiaid y Fyddin. Mae'r ACF yn cynnig yr un cyfleoedd i bobl mewn oed sy'n ymgofrestru, yn ogystal â darparu profiad gwerthfawr iawn a gwasanaeth dilys i gymunedau lleol.

Nid oes angen profiad milwrol blaenorol gan fod hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu ac nid oes unrhyw ymrwymiad wrth gefn ar gyfer naill ai cadetiaid na gwirfoddolwyr mewn oed, felly nid oes unrhyw bosibilrwydd o gael eich anfon ar weithrediadau. Mae gwirfoddolwyr mewn oed, fel cadetiaid, yn rhydd i adael y sefydliad ar unrhyw adeg.

Mudiad ieuenctid gwirfoddol cenedlaethol yw ACF sy’n paratoi pobl ifanc ar gyfer bywyd drwy roi profiadau heriol, llawn hwyl.

Mae CCF yn rhoi cyfle am gyfrifoldeb ac arweinyddiaeth.