We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

14eg Catrawd Signalwyr (Rhyfela Electronig)

Mae’r 14eg Catrawd Signalwyr (Rhyfela Electronig) yn darparu gallu cadarn a chynaliadwy o ran Rhyfela Electronig (EW) i gefnogi Cadlywyddion Tir ar leoliad, er mwyn galluogi ymgyrchoedd ar faes brwydr electronig.

Rôl yr uned

  • Gall yr uned ymosod ar dargedau drwy gloi’r systemau electronig sy’n cael eu defnyddio, a’u hatal rhag gweithio’n iawn.
  • Rhaid i’r cyfarpar a ddefnyddir gan y Gatrawd allu cynnal unrhyw ymgyrch unrhyw le yn y byd.
  • Gall milwyr yn y Gatrawd barasiwtio i mewn gyda’u holl gyfarpar neu sleifio i mewn ar droed i batrolio mannau sy’n agos i’r gelyn.
14th Signal Regiment (Electronic Warfare)

Share this page

Bookmark and Share