We use cookies to improve your experience on our website and ensure the information we provide is more relevant. If you continue without changing your cookie settings, we will assume you are happy to accept all cookies on the Army website. You can change your cookie settings at any time.

 

Band Adran Tywysog Cymru

Mae Band Adran Tywysog Cymru yn rhan o Gorfflu Cerddoriaeth y Fyddin. Prif swyddogaeth y Band yw darparu cymorth cerddorol i Adran Tywysog Cymru a gweddill y Fyddin yn ôl y gofyn.
Band Tywysog Cymru yw un o’r tri Band Pres yng Nghorfflu Cerddoriaeth y Fyddin.

Ar hyn o bryd, cartref y Band yw Sain Tathan, De Cymru, er mwyn iddo gefnogi digwyddiadau yng Ngorllewin y wlad, ond gelwir arno hefyd i gefnogi digwyddiadau ym mhedwar ban.

Mae Corfflu Cerddoriaeth y Fyddin wrthi’n recriwtio cerddorion ac rydym yn awyddus iawn i glywed gan gerddorion band pres sy’n chwilio am yrfa gerddorol.

Bandiau Pres Proffesiynol

Mae gan Gorfflu Cerddoriaeth y Fyddin dri band pres proffesiynol amser llawn. Safleoedd y bandiau pres fydd:

  • Weeton (ger Preston)
  • Sain Tathan (De Cymru)
  • Cosford (Canolbarth Lloegr)

Os hoffech ymuno ag un o fandiau pres proffesiynol newydd y Fyddin Brydeinig, cysylltwch â ni.

E-bost: CAMUSHQ-Recruiting@mod.uk
Rhif ffôn: 0208 744 8670

Corps of Army Music musician Flugelhorn

Ymunwch â’r Corfflu Cerddoriaeth

A hoffech chi ymuno â Chorfflu Cerddoriaeth y Fyddin am yrfa gerddorol?

Mae nifer o fuddion ariannol i ymgeiswyr â chymwysterau addas.

Mae croeso ichi gysylltu ag Arweinydd y Band i drafod y dewisiadau sydd ar gael.

E-bost: pofwband-bm@mod.uk

French Horn player Corps of Army Music

Share this page

Bookmark and Share